Trang chủYSwinnerQuản lý tài khoản

01. Quản lý tài khoản5

Hướng dẫn Đăng nhập, Đăng xuất Hệ thống YSwinner và lấy lại mật khẩu
Đăng nhập YSWinner là bước thường xuyên nhất mà các nhà đầu tư sau khi mở tài khỏan giao dịch...
Hướng dẫn Thay đổi mật khẩu đăng nhập, mã pin và kiểu xác thực trên YSwinner
Quý khách vui lòng làm theo các hướng dẫn sau để thực hiện thay đổi mật khẩu đăng nhập, thay...
Hướng dẫn thay đổi mã PIN và kiểu xác thực trên YSwinner
Thay đổi kiểu xác thực Dành cho phiên bản web Khách hàng có thể thay đổi kiểu xác thực sang...
Hiển thị Thông tin Môi giới và Biểu phí giao dịch
Hiển thị thêm thông tin môi giới quản lý trực tiếp của khách hàng trong màn hình thông tin quản...
Thông tin đăng ký dịch vụ
Chỉ hỗ trợ phiên bản web Để thực hiện thay đổi thông tin đăng ký dịch vụ, quý khách, rê...