20/03/2023 - 07:29

Thay đổi mật khẩu

Thay đổi mật khẩu

BƯỚC 1: Tại thẻ TTCSKH, chọn phần Mật khẩu >> Xuất hiện mục thay đổi mật khẩu.

BƯỚC 2: Nhập các thông tin sau:

  • Mật khẩu cũ;
  • Mật khẩu mới;
  • Xác nhận mật khẩu mới. >>> Hoàn tất điền thông tin >>> Đồng ý.

BƯỚC 3: Xuất hiện thông báo thay đổi mật khẩu thành công, hệ thống sẽ gửi thông báo qua SMS và email cho khách hàng.