20/03/2023 - 07:27

Xác thực sinh trắc học

Xác thực sinh trắc học

BƯỚC 1: Tại thẻ TTCSKH, chọn Xác thực sinh trắc học.

BƯỚC 2: Chọn >> Xác nhận

***Đăng nhập bằng nhận diện khuôn mặt/Dấu vân tay, truy cập vào ứng dụng trở nên dễ dàng hơn.