20/03/2023 - 06:30

Thị trường (Market)

Thị trường (Market)

Cập nhật nhanh và đầy đủ mọi thông tin liên quan đến thị trường chứng khoán, giúp khách hàng có cái nhìn tổng quan hơn. Ở thẻ này, các chuyên mục đáng chú ý gồm:

Tin tức: Các tin tức liên ngành như Nhận định thị trường, phân tích cơ bản, thị trường hàng hoá,…

Tin thị trường: Các thông tin trong phiên của sàn giao dịch HSX và HNX. Ngoài ra, chuyên mục còn có thêm 2 mục tích hợp từ YSradar, đó là: Stock Rating và Giao dịch khối ngoại.

  • Cổ phiếu khuyến nghị: Đánh giá và xếp hạng cổ phiếu theo tiêu chí cơ bản.
  • Giao dịch khối ngoại: Theo dõi diễn biến của giao dịch khối ngoại trên thị trường.