20/03/2023 - 06:30

Danh mục yêu thích (Watchlist)

Danh mục yêu thích (Watchlist)

Ở chức năng này, khách hàng có thể thuận tiện theo dõi diễn biến các cổ phiếu mà quý vị quan tâm bằng cách tự tạo ra các danh mục cổ phiếu với tiêu chí phân loại riêng.