20/03/2023 - 06:55

Rút tiền

Rút tiền

Để truy cập vào tính năng này quý khách nhấn vào thẻ Giao dịch trên thanh công cụ >> Chọn Khác >> Chọn Chuyển tiền.

Ghi chú:

– Thời gian xử lý: Từ Thứ 2 đến thứ 6 ( Trừ Lễ, Tết)

+ Sáng: 8:30 – 11:30

+ Chiều: 13:00 – 16:00.

Các yêu cầu chuyển khoản sau 16:00 sẽ được thực hiện vào ngày làm việc tiếp theo.

Lưu ý:

  • Thời gian để chuyển tiền sang ngân hàng khác hệ thống có thể mất khoảng 1 ngày làm việc tùy vào từng Ngân hàng chuyển đến.
  • Đối với ngân hàng cùng hệ thống tài khoản của YSVN, tiền sẽ có luôn trong ngày.
  • YSVN không thu phí chuyển tiền ngân hàng, YSVN chỉ đóng vai trò trung gian thu phí chuyển tiền hộ Ngân hàng.

Rút tiền bằng CMND

BƯỚC 1: Tại thẻ Chuyển tiền chọn Rút tiền bằng CMND.

BƯỚC 2: – Chọn ngân hàng thụ hưởng (1); – Chọn tỉnh/TP (2); – Chọn chi nhánh (3); – Nhập số tiền cần chuyển (4).

BƯỚC 3: Nhấn Xác nhận >> Nhập mã PIN >> Đồng ý >> Hoàn tất giao dịch chuyển tiền.

***Khách hàng có thể xem Trạng thái chuyển tiền hoặc Lịch sử chuyển tiền thông qua các thẻ bên cạnh.

Rút tiền bằng tài khoản ngân hàng

BƯỚC 1: Tại thẻ Chuyển tiền chọn Tài khoản ngân hàng.

BƯỚC 2: – Chọn người thụ hưởng (1) -Chọn ngân hàng (2); – Chọn tỉnh/TP (3); – Nhập số tiền cần chuyển (4).

BƯỚC 3: Nhấn Xác nhận >> Nhập mã PIN >> Đồng ý >> Hoàn tất giao dịch chuyển tiền.

***Khách hàng có thể xem Trạng thái chuyển tiền hoặc Lịch sử chuyển tiền thông qua các thẻ bên cạnh.