Trang chủYSinvestBảng giá trực tuyếnCách xem thông tin chi tiết về thông tin cổ phiếu

20/03/2023 - 07:09

Cách xem thông tin chi tiết về thông tin cổ phiếu

Cách xem thông tin chi tiết về thông tin cổ phiếu

Xem thông tin cổ phiếu bằng cách tìm kiếm tên cổ phiếu đó *hình kính lúp (1).

HOẶC

Nhấn vào tên cổ phiếu (2) hoặc (3)

Thông tin về cổ phiếu sẽ xuất hiện:

– Biểu đồ realtime trực quan;

– Biến động giá;

– Điểm Stock Rating, xu hướng Tăng/Giảm ngắn hạn, khuyến nghị mua/bán;

– Thông tin cơ bản của cổ phiếu;

– Biểu đồ nến;

– Tin tức liên quan;…