Trang chủYSinvestGiao dịch chứng khoán

01. Giao dịch chứng khoán3

Hướng dẫn Đặt lệnh
Đặt lệnh mua BƯỚC 1: Tại thẻ Giao dịch. Chọn biểu tượng Tìm kiếm (1) >> Nhập tên mã cổ phiếu...
Lịch sử lệnh
Tại thẻ Giao dịch >> Khách hàng chọn tab Lịch sử lệnh để theo dõi >> Nhấn chọn các tiêu...
Trạng thái lệnh
Tại thẻ Giao dịch khách hàng chọn tab Trạng thái lệnh (1). Quý khách có thể chỉnh sửa lệnh đã...