Trang chủYSinvestTiện ích khácThiết lập chỉ báo kỹ thuật và sử dụng biểu đồ nến nâng cao

20/03/2023 - 07:18

Thiết lập chỉ báo kỹ thuật và sử dụng biểu đồ nến nâng cao

Thiết lập chỉ báo kỹ thuật và sử dụng biểu đồ nến nâng cao

BƯỚC 1: Mở cổ phiếu mà khách hàng muốn thiết lập >>> Kéo thanh thông tin sang phải để chọn Biểu đồ nến >>> Nhấn chọn biểu tượng Cài đặt.

BƯỚC 2: Tuỳ chỉnh thời gian theo dõi theo tiêu chí của khách hàng.

Chọn biểu tượng Phóng to để giúp khách hàng quan sát biểu đồ thuận tiện hơn.