Trang chủYSinvestTiện ích khác

01. Tiện ích khác4

Sắp xếp thanh thông tin phù hợp với tiêu chí sử dụng
BƯỚC 1: Tại phần thông tin cổ phiếu, nhấn chọn biểu tượng Tab Sort >> Xuất hiện phần tuỳ chỉnh. BƯỚC...
Thiết lập chỉ báo kỹ thuật và sử dụng biểu đồ nến cơ bản
BƯỚC 1: Mở cổ phiếu mà khách hàng muốn thiết lập >>> Kéo thanh thông tin sang phải để chọn Biểu...
Thiết lập chỉ báo kỹ thuật và sử dụng biểu đồ nến nâng cao
BƯỚC 1: Mở cổ phiếu mà khách hàng muốn thiết lập >>> Kéo thanh thông tin sang phải để chọn Biểu...
Ý nghĩ một số biểu tượng trên YSinvest