Trang chủYSinvestGiao dịch tiền

01. Giao dịch tiền2

Chuyển khoản nội bộ
Để truy cập vào tính năng này quý khách nhấn vào thẻ Giao dịch trên thanh công cụ >> Chọn...
Rút tiền
Để truy cập vào tính năng này quý khách nhấn vào thẻ Giao dịch trên thanh công cụ >> Chọn...