Trang chủYSinvestBảng giá trực tuyếnThêm cổ phiếu vào danh mục yêu thích

20/03/2023 - 07:00

Thêm cổ phiếu vào danh mục yêu thích

Thêm cổ phiếu vào danh mục yêu thích

Đổi tên danh mục cổ phiếu

BƯỚC 1: Tại thẻ Danh mục yêu thích, nhấn chọn danh sách cổ phiếu >> Xuất hiện danh sách cổ phiếu của khách hàng.

BƯỚC 2: Nhấn chọn Chỉnh sửa >> Chọn danh mục cần thay đổi.

BƯỚC 3: Đổi tên >> Đồng ý.

BƯỚC 4: Tên danh mục đã được thay đổi.

Thêm cổ phiếu trong danh mục

BƯỚC 1: Tại thẻ Danh mục yêu thích, >> nhấn chọn biểu tượng Thêm vào (+).

BƯỚC 2: Nhập mã cổ phiếu quan tâm >> Tick chọn (+) >> Xuất hiện hộp thông báo.

BƯỚC 3: Chọn danh sách muốn thêm vào >> Xác nhận. Cổ phiếu đã được thêm vào danh mục yêu thích.

Loại bỏ cổ phiếu trong danh mục

BƯỚC 1: Tại thẻ Danh mục yêu thích, >> nhấn chọn biểu tượng Ghi chú

BƯỚC 2: Chọn danh mục cổ phiếu muốn chỉnh sửa >> Xuất hiện các cổ phiếu trong danh mục

>> Nhấn chọn biểu tượng (-) vào cổ phiếu muốn xóa.

BƯỚC 3: Nhấn Xóa.

BƯỚC 4: Xác nhận.

*Hệ thống quay trở lại màn hình danh sách >> Quay trở về >> Xác nhận >> Cổ phiếu đã được loại khỏi danh mục.