20/03/2023 - 06:33

Hướng dẫn Đặt lệnh

Hướng dẫn Đặt lệnh

Đặt lệnh mua

BƯỚC 1: Tại thẻ Giao dịch. Chọn biểu tượng Tìm kiếm (1) >> Nhập tên mã cổ phiếu muốn mua >> Hệ thống truy xuất thông tin về cổ phiếu.

HOẶC: Tại màn hình hiển thị cổ phiếu, nhấn chọn Đặt lệnh (2) >> Hệ thống dẫn sang trang Giao dịch.

BƯỚC 2: Tại giao diện giao dịch của cổ phiếu, khách hàng tùy chỉnh:

  • Lệnh đặt (1);
  • Giá mua (2);
  • Khối lượng mua (3).

BƯỚC 3: Nhấn MUA.

BƯỚC 4: Hệ thống xuất hiện hộp thông tin xác nhận >> Nhập mã PIN >> Xác nhận đặt lệnh.

**Để những lần đặt lệnh sau trở nên nhanh chóng hơn, quý khách có thể chọn lưu mã PIN

THÔNG BÁO: Khi lệnh được khớp, hệ thống sẽ gửi thông báo qua SMS và email cho khách hàng.

Đặt lệnh bán

BƯỚC 1: Tại thẻ Giao dịch chọn biểu tượng Tìm kiếm (1) >> Nhập tên mã cổ phiếu muốn bán >> Hệ thống truy xuất thông tin về cổ phiếu.

HOẶC: Tại màn hình hiển thị cổ phiếu, nhấn chọn Đặt lệnh (2) >> Hệ thống dẫn sang trang Giao dịch.

BƯỚC 2: Tại giao diện giao dịch của cổ phiếu, khách hàng tùy chỉnh:

  • Lệnh đặt (1);
  • Giá mua (2);
  • Khối lượng bán (3).

BƯỚC 3: Nhấn BÁN.

BƯỚC 4: Hệ thống xuất hiện hộp thông tin xác nhận >> Nhập mã PIN >> Xác nhận đặt lệnh. **Để những lần đặt lệnh sau trở nên nhanh chóng hơn, quý khách có thể chọn lưu mã PIN.

THÔNG BÁO: Khi lệnh được khớp, hệ thống sẽ gửi thông báo qua SMS và email cho khách hàng.