Trang chủYSinvestTiện ích khácThiết lập chỉ báo kỹ thuật và sử dụng biểu đồ nến cơ bản

20/03/2023 - 07:17

Thiết lập chỉ báo kỹ thuật và sử dụng biểu đồ nến cơ bản

Thiết lập chỉ báo kỹ thuật và sử dụng biểu đồ nến cơ bản

BƯỚC 1: Mở cổ phiếu mà khách hàng muốn thiết lập

>>> Kéo thanh thông tin sang phải để chọn Biểu đồ nến. >>> Nhấn chọn biểu tượng Cài đặt.

BƯỚC 2: >>> Xuất hiện giao diện cài đặt, khách hàng thiết lập lại các chỉ số theo tiêu chí của mình.

– Biểu đồ 1: Đường trung bình động.

– Biểu đồ 2: Khối lượng giao dịch.

Nhấn giữ vào biểu đồ, xuất hiện hộp phím thao tác:

– Nút (+) và (-): Phóng to hoặc thu nhỏ biểu đồ;

– Nút < và >: Di chuyển sang trái hoặc phải;

– Nút >|: Di chuyển tới thời gian thực;

– Nút x: Thoát khỏi thao tác.

Chọn biểu tượng Phóng to để giúp khách hàng quan sát biểu đồ thuận tiện hơn.