Trang chủYSinvestCác chức năng liên quan

01. Các chức năng liên quan8

Đăng nhập
BƯỚC 1: Tại màn hình chính của ứng dụng YSinvest, vui lòng nhập Số tài khoản và Mật khẩu. BƯỚC 2: Nhấn...
Quên mật khẩu
BƯỚC 1: Tại màn hình chính của ứng dụng YSinvest, vui lòng chọn Quên mật khẩu. BƯỚC 2: Xuất hiện...
Mở tài khoản trên ứng dụng YSinvest
Tại màn hình chính của ứng dụng YSinvest, vui lòng chọn Mở tài khoản, hệ thống sẽ dẫn đến trang...
Trung tâm hỗ trợ khách hàng
Tại thẻ TTCSKH, chọn Phần Hỗ trợ. Tại giao diện của thẻ mới, khách hàng chọn: – Tổng đài: Khi...
Xác thực sinh trắc học
BƯỚC 1: Tại thẻ TTCSKH, chọn Xác thực sinh trắc học. BƯỚC 2: Chọn >> Xác nhận ***Đăng nhập bằng nhận diện...
Thay đổi kiểu xác thực
BƯỚC 1: Tại thẻ TTCSKH, chọn phần Xác thực >> Xuất hiện mục thay đổi kiểu xác thực. BƯỚC 2:  DÙNG...
Thay đổi mật khẩu
BƯỚC 1: Tại thẻ TTCSKH, chọn phần Mật khẩu >> Xuất hiện mục thay đổi mật khẩu. BƯỚC 2: Nhập các thông...
Thay đổi ngôn ngữ
BƯỚC 1: Tại thẻ TTCSKH, chọn phần Cài đặt. BƯỚC 2: Chọn Thay đổi ngôn ngữ. BƯỚC 3: Chọn ngôn ngữ muốn thay...