Trang chủYSinvestTiện ích khácSắp xếp thanh thông tin phù hợp với tiêu chí sử dụng

20/03/2023 - 06:35

Sắp xếp thanh thông tin phù hợp với tiêu chí sử dụng

Sắp xếp thanh thông tin phù hợp với tiêu chí sử dụng

BƯỚC 1: Tại phần thông tin cổ phiếu, nhấn chọn biểu tượng Tab Sort >> Xuất hiện phần tuỳ chỉnh.

BƯỚC 2: Nhấn giữ và di chuyển, sắp xếp các thông tin phù hợp với tiêu chí sử dụng của khách hàng.

BƯỚC 3: Nhấn (<) quay trở lại.

BƯỚC 4: Xuất hiện hộp thông báo >> Chọn Xác nhận >> Các tiêu chí trên thanh thông tin đã được thay đổi.