20/03/2023 - 06:30

Giao dịch (Trading)

Giao dịch (Trading)

Thẻ Giao dịch với các chức năng như phiên bản YSwinner, hỗ trợ khách hàng theo dõi thông tin của cổ phiếu cũng như đặt lệnh giao dịch một cách thuận tiện. Các chức năng trong thẻ Giao dịch (Trading) sẽ bao gồm:

  • Đặt lệnh: Dễ dàng đặt lệnh MUA/BÁN với giao diện đẹp, rõ ràng.
  • Trạng thái lệnh: Theo dõi trạng thái đặt lệnh Đang xử lý/ Thành công.
  • Lịch sử lệnh: Truy vấn lịch sử đặt lệnh.
  • Quản lý tài sản: Kiểm tra tình trạng sức mua, tình trạng cổ phiếu và giá trị tài sản trong danh mục.
  • Khác: Truy vấn các thông tin về Số dư tiền, sức mua tối đa, chuyển tiền, chuyển cổ phiếu, ứng trước tiền bán, xác nhận lệnh đặt