20/03/2023 - 07:24

Quên mật khẩu

Quên mật khẩu

BƯỚC 1: Tại màn hình chính của ứng dụng YSinvest, vui lòng chọn Quên mật khẩu.

BƯỚC 2: Xuất hiện hộp thoại, vui lòng nhập Số tài khoản và thông tin cá nhân đã dùng để đăng ký tài khoản CCCD/CMND/Hộ chiếu/ Mã số công ty.

BƯỚC 3: Nhấn chọn Yêu cầu >> Xuất hiện hộp thoại thông báo xác minh thành công.

> Hệ thống sẽ gửi email và SMS thông báo mật khẩu mới cho khách hàng.