Trang chủYSflex Web – Mobile

01. Hướng dẫn tải ứng dụng2

Tải ứng dụng cho nền tảng IOS
Bước 1: Quý khách truy cập vào Appstore, tìm kiếm ứng dụng “YSflex” Bước 2: Quý khách chọn “Tải về”...
Tải ứng dụng cho nền tải Android
Bước 1: Quý khách truy cập vào Chplay, tìm kiếm ứng dụng “YSflex” Bước 2: Quý khách chọn “Tải về”...

02. Bảng giá trực tuyến5

Danh mục theo dõi
Web Để tạo Danh mục theo dõi, quý khách chỉ cần rê chuột vào ô “DM theo dõi”, sau đó...
Danh mục chứng khoán
Web Trên menu của bảng giá trực tuyến, hệ thống đã có sẵn các danh mục thuộc các sàn chứng...
Bảng giá lô lẻ
Web Để xem bảng giá Lô lẻ các sàn, quý khách vui lòng rê chuột vào menu của từng sàn...
Danh mục khuyến nghị
Web Để xem các mã chứng khoán thuộc danh mục “Khuyến nghị”, quý khách vui lòng rê chuột vào menu...
Danh mục chứng quyền
Web Để xem các mã chứng quyền, quý khách chỉ cần rê chuột vào menu của Bảng giá trực tuyến...

03. Thông tin chi tiết mã chứng khoán1

Thông tin chi tiết mã chứng khoán
Web Để mở màn hình thông tin chi tiết mã chứng khoán, quý khách nhấn chọn vào tên mã chứng...

04. Đồ thị kỹ thuật1

Đồ thị kỹ thuật
Web Để mở màn hình “Đồ thị kỹ thuật”, quý khách rê chuột vào một đồ thị của sàn giao...

05. Thông tin thị trường5

Phân tích thị trường
Web Để vào màn hình “Phân tích thị trường” người dùng cần rê chuột vào mục “Phân tích thị trường”...
Vốn hóa thị trường
Web Để truy cập màn hình “Vốn hóa thị trường”, quý khách chỉ cần rê chuột vào mục “Thông tin...
Thanh khoản thị trường
Web Để truy cập màn hình “Thanh khoản thị trường”, quý khách rê chuột vào mục “Phân tích thị trường”...
Giao dịch khối ngoại
Web Để truy cập màn hình “Giao dịch khối ngoại” người dùng cần rê chuột vào mục “Phân tích thị...
Tin tức – sự kiện
Web Để vào màn hình “Tin tức – sự kiện” người dùng cần rê chuột vào mục “Phân tích thị...

06. Giao dịch chứng khoán9

Đặt lệnh
Web Để truy cập màn hình “Đặt lệnh”, quý khách cần rê chuột vào mục “Giao dịch chứng khoán” trên...
Lệnh quảng cáo
Web Để truy cập màn hình “Lệnh quảng cáo”, quý khách cần rê chuột vào mục “Giao dịch chứng khoán”...
Thực hiện quyền
Web Để truy cập màn hình “Thực hiện quyền”, quý khách rê chuột vào mục “Giao dịch chứng khoán”, sau...
Chuyển khoản chứng khoán
Web Để truy cập màn hình “Chuyển khoản chứng khoán”, quý khách rê chuột vào mục “Giao dịch chứng khoán”,...
Thông tin quyền dự kiến
Web Để truy cập màn hình “Thông tin quyền dự kiến”, quý khách rê chuột vào mục “Giao dịch chứng...
Tra cứu thông tin quyền
Web Để truy cập màn hình “Tra cứu thông tin quyền”, quý khách rê chuột vào mục “Giao dịch chứng...
Cảnh báo
Web Để truy cập màn hình “Cảnh báo”, quý khách rê chuột vào mục “Giao dịch chứng khoán”, sau đó...
Lịch sử lệnh
Web Để truy cập màn hình “Lịch sử lệnh”, quý khách rê chuột vào mục “Giao dịch chứng khoán”, sau...
Lệnh GTD
Web Để truy cập màn hình “Đặt lệnh GTD”, quý khách cần rê chuột vào mục “Giao dịch chứng khoán”...

07. Giao dịch tiền4

Hướng dẫn nộp tiền
Chuyển khoản nội bộ
Quý Khách hàng có thể thực hiện chuyển khoản nội bộ giữa các tiểu khoản (01 – Tiểu khoản thường...
Ứng trước tiền bán
Web Để truy cập màn hình “Ứng trước tiền bán”, quý khách cần rê chuột vào mục “Giao dịch tiền”...
Yêu cầu rút tiền
Web Để truy cập màn hình “Yêu cầu rút tiền”, quý khách cần rê chuột vào mục “Giao dịch tiền”...

08. Quản lý tài sản6

Tổng quan tài sản
Web Để truy cập màn hình “Tổng quan tài sản”, quý khách chỉ cần rê chuột vào mục “Quản lý...
Sao kê giao dịch
Web Để truy cập màn hình “Sao kê giao dịch”, quý khách chỉ cần rê chuột vào mục “Quản lý...
Xác nhận lệnh
Web Để truy cập màn hình “Xác nhận lệnh”, quý khách thao tác các bước như mở màn hình “Tổng...
Bán theo tỷ lệ
Web Để truy cập chức năng “Bán theo tỷ lệ”, quý khách vui lòng chọn mục “Quản lý tài sản”...
Bảng kê tính lãi vay
Web Để truy cập màn hình “Bảng kê tính lãi vay”, quý khách chỉ cần rê chuột vào mục “Quản...
Báo cáo tỷ trọng
Web: Để truy cập màn hình “Báo cáo tỷ trọng”, quý khách chỉ cần rê chuột vào mục “Quản lý...

09. Tiện ích khác6

Quản lý thông tin tài khoản ngân hàng
Web Để truy cập màn hình “Quản lý thông tin tài khoản ngân hàng”, quý khách rê chuột đến mục...
Danh sách CK ký quỹ
Web Để truy cập màn hình “Danh sách CK ký quỹ”, quý khách rê chuột đến mục “Tiện ích khác”...
Trung tâm nghiên cứu
Web Để mở trang Trung tâm nghiên cứu, khách hàng nhấn chọn mục “Trung tâm nghiên cứu” tại mục “Tiện...
Tư vấn
Web Để truy cập màn hình Tư vấn, khách hàng có thể thao tác như mở các màn hình khác...
Cấu hình hệ thống
Web Để truy cập màn hình “Cấu hình hệ thống” quý khách cần rê chuột vào mục “Tiện ích khác”...
Lịch sử đăng nhập
Web Để truy cập màn hình “Lịch sử đăng nhập”  nhấn chọn mục “Lịch sử đăng nhập” Màn hình Lịch...

10. Các chức năng liên quan7

Đổi ngôn ngữ
Web Để đổi ngôn ngữ cho hệ thống giao dịch, quý khách nhấn chọn vào mục “Ngôn ngữ” phí trên...
Đổi giao diện
Web Để đổi giao diện cho hệ thống giao dịch, quý khách vui lòng nhấn chọn vào mục “Giao diện”...
Gửi phản hồi
Web Để gửi phản hồi/ ý kiến về hệ thống, quý khách vui lòng ấn chọn mục “Phản hồi” Hệ...
Thông báo
Web Để xem thông báo, quý khách vui lòng click chuột vào biểu tượng hình chuông phí trên Ngoài ra...
Đăng nhập
Web Để “Đăng nhập” vào hệ thống, người dùng nhấn vào nút “Đăng nhập” ở trên cùng phía bên phải...
Thông tin tài khoản
Web Để xem thông tin tài khoản, người dùng rê chuột vào tên tài khoản, nhấn chọn mục “Thông tin...
Thay đổi thông tin trực tuyến
Hướng dẫn sử dụng tính năng thay đổi thông tin trực tuyến tại Web Để thực hiện thay đổi thông...

11. Hình thức nhận mã OTP1

YS-OTP
Web KH đã đăng ký hình thức xác thực YS-OTP trên thiết bị di động, thực hiện các bước sau...