22/02/2023 - 01:39

Bảng giá lô lẻ

Bảng giá lô lẻ

Web

  • Để xem bảng giá Lô lẻ các sàn, quý khách vui lòng rê chuột vào menu của từng sàn và vào mục Lô lẻ [Tên sàn]

 

Mobile

  • Để theo dõi bảng giá lô lẻ, quý khách vui lòng thực hiện tạo Danh mục theo dõi (lô lẻ), sau đó thêm các mã chứng khoán vào để theo dõi