01. Giao dịch tiền4

Hướng dẫn nộp tiền
Chuyển khoản nội bộ
Quý Khách hàng có thể thực hiện chuyển khoản nội bộ giữa các tiểu khoản (01 – Tiểu khoản thường...
Ứng trước tiền bán
Web Để truy cập màn hình “Ứng trước tiền bán”, quý khách cần rê chuột vào mục “Giao dịch tiền”...
Yêu cầu rút tiền
Web Để truy cập màn hình “Yêu cầu rút tiền”, quý khách cần rê chuột vào mục “Giao dịch tiền”...