22/02/2023 - 02:01

YS-OTP

YS-OTP

Web

KH đã đăng ký hình thức xác thực YS-OTP trên thiết bị di động, thực hiện các bước sau để nhập YS-OTP trên Web:

  • Sau khi thực hiện đăng nhập thành công trên web, hệ thống hiển thị form nhập mã xác thực:

  • Hệ thống sẽ gửi mã xác thực về thiết bị đã đăng kí sử dụng YS-OTP, nhập mã xác thực đã gửi vào form Xác Thực OTP “

 

Mobile

  • Để đăng ký YS-OTP, quý khách truy cập vào ứng dụng, chọn mục “Dịch vụ”, sau đó ấn chọn biểu tựng YS-OTP phía bên phải góc trên màn hình

  • Sau đó màn hình đăng kí YS-OTP sẽ hiển thị để quý khách tiến hành đăng kí. Quý khách cần đọc kỹ điều khoản và điều kiện YS-OTP, ấn chọn “Tôi đã đọc và đồng ý với Điều khoản và điều kiện YS-OTP” và ấn chọn “Đăng ký”

  • Sau đó, quý khách nhập mã OTP gửi về số điện thoại đăng kí với tài khoản và ấn chọn “Xác thực”

  • Sau khi đăng ký, hệ thống sẽ trả về thông báo kích hoạt YS-OTP thành công