22/02/2023 - 01:43

Phân tích thị trường

Phân tích thị trường

Web

  • Để vào màn hình “Phân tích thị trường” người dùng cần rê chuột vào mục “Phân tích thị trường” trên menu chính và chọn “Phân tích thị trường”

  • Hệ thống sẽ chuyển đến màn hình “Phân tích thị trường”. Tại đây, quý khách có thể xem biểu đồ từng sàn giao dịch cụ thể, các thông tin về cổ phiếu của từng sàn giao dịch có GTGD/KLGD lớn nhất.

Mobile

  • Để xem Phân tích thị trường, quý khách vào mục “Thị trường” để xem Phân tích thị trường. Tại đây, quý khách có thể xem biểu đồ từng sàn giao dịch cụ thể, các thông tin về cổ phiếu của từng sàn giao dịch có GTGD/KLGD lớn nhất. Để xem chi tiết Phân tích thị trường, quý khách ấn chọn chỉ số thị trường muốn xem.

  • Hệ thống sẽ chuyển đến màn hình phân tích chi tiết thị trường