22/02/2023 - 01:53

Yêu cầu rút tiền

Yêu cầu rút tiền

Web

 • Để truy cập màn hình “Yêu cầu rút tiền”, quý khách cần rê chuột vào mục “Giao dịch tiền” trên thanh menu chính và nhấn chọn “Yêu cầu rút tiền”

 • Sau khi nhấn chọn “Yêu cầu rút tiền”, hệ thống sẽ tự động mở màn hình Yêu cầu rút tiền và hiển thị lên cho quý khách

 • Tại đây, để gửi Yêu cầu rút tiền về tài khoản ngân hàng đã liên kết quý khách chỉ cần chọn tiểu khoản cần rút, chọn STK hưởng và nhập số tiền cần chuyển đến tài khoản hưởng và nhấn “Gửi yêu cầu”

 • Tương tự với yêu cầu rút tiền về tài khoản ngân hàng đã liên kết thì với yêu cầu rút tiền bằng CMND/CCCD thì quý khách sẽ tích vào mục “Rút tiền bằng CMND/CCCD” và nhập đầy đủ các thông tin Ngân hàng nhận, chi nhánh nhận, số tiền cần rút và nhấn nút “Gửi yêu cầu”

 • Hệ thống sẽ hiển thị thông báo yêu cầu nhập OTP, quý khách nhập OTP để tiếp tục thực hiện yêu cầu, nhấn “Bỏ qua” để đóng thông báo và ngừng thao tác

 • Sau khi nhập OTP, thông báo xác nhận giao dịch sẽ hiển thị lên để quý khách “Xác nhận” hoặc “Hủy” yêu cầu

 • Sau khi đã xác nhận thành công, yêu cầu sẽ thực hiện yêu cầu rút tiền sẽ xuất hiện tại dưới danh sách Lịch sử giao dịch

 • Tại danh sách lịch sử giao dịch, quý khách có thể tra cứu lịch sử theo khoảng thời gian mong muốn bằng cách nhập khoảng thời gian cần tra cứu lịch sử
 • Để tra cứu lại thông tin lịch sử giao dịch, quý khách chỉ cần nhấn vào nút “Tra cứu lại”, hệ thống sẽ tự động tra cứu lại thông tin lịch sử và hiển thị lên danh sách lịch sử giao dịch
 • Để trích xuất dữ liệu để lưu trữ, quý khách chỉ cần nhấn vào nút “Trích xuất dữ liệu” ngay bên cạnh nút “Tra cứu lại”, hệ thống sẽ trích xuất dữ liệu dưới dạng file excel
 • Đồng thời tại danh sách lịch sử giao dịch, quý khách cũng có thể hủy Yêu cầu rút tiền đối với các yêu cầu đang ở trạng thái “Chờ duyệt”. Để hủy một yêu cầu chỉ cần nhấn chọn nút “Hủy” tại dòng yêu cầu đó
 • Sau khi nhấn “Hủy” hệ thống sẽ mở lên thông báo xác nhận yêu cầu hủy của quý khách

 • Nhấn chọn “Hủy” để xác nhận hủy yêu cầu, chọn “Không” để đóng thông báo và ngắt thao tác. Sau khi nhấn “Hủy” hệ thống sẽ hủy yêu cầu và cập nhật lại danh sách lịch sử giao dịch và hiển thị lên cho quý khách

Mobile

 • Để truy cập màn hình “Yêu cầu rút tiền”, quý khách nhấn chọn mục “Dịch vụ”, sau đó chọn “Yêu cầu rút tiền”

 • Hệ thống sẽ chuyển đến màn hình “Yêu cầu rút tiền”
 • Để thực hiện Rút tiền, quý khách chọn tiểu khoản tương ứng, chọn “Tiếp tục”. Tiếp đó, quý khách chọn thông tin ngân hàng thụ hưởng và điền số tiền cần rút. Cuối cùng, để thực hiện giao dịch, quý khách chọn “Xác nhận”

 • Hệ thống sẽ hiển thị thông báo yêu cầu nhập OTP, quý khách nhập OTP để tiếp tục thực hiện yêu cầu, nhấn “Hủy” để đóng thông báo và ngừng thao tác

 • Sau khi nhập OTP, hệ thống sẽ hiển thị thông báo xác nhận rút tiền, quý khách kiểm tra thông tin và ấn “Xác nhận” để thực hiện giao dịch hoặc ấn “Hủy” để  tắt thông báo và ngừng thao tác.
 • Tương tự với yêu cầu rút tiền về tài khoản ngân hàng đã liên kết thì với yêu cầu rút tiền bằng CMND/CCCD thì quý khách sẽ tích vào mục “Rút tiền bằng CMND/CCCD” và nhập đầy đủ các thông tin Ngân hàng nhận, chi nhánh nhận, số tiền cần rút và nhấn nút “Gửi yêu cầu”