22/02/2023 - 02:00

Đổi giao diện

Đổi giao diện

Web

  • Để đổi giao diện cho hệ thống giao dịch, quý khách vui lòng nhấn chọn vào mục “Giao diện” để chuyển đổi qua lại giữa các loại giao diện

Mobile

  • Để thay đổi giao diện cho hệ thống giao dịch, quý khách vào mục “Cài đặt” chọn “Cài đặt giao diện” để chuyển đổi qua lại giữa các loại giao diện