22/02/2023 - 01:51

Chuyển khoản nội bộ

Chuyển khoản nội bộ

Quý Khách hàng có thể thực hiện chuyển khoản nội bộ giữa các tiểu khoản (01 – Tiểu khoản thường , 06 – Tiểu khoản margin và 08 – Tiểu khoản phái sinh) trong cùng một tài khoản giao dịch chứng khoán.

Web

  • Để truy cập màn hình “Chuyển khoản nội bộ”, quý khách cần rê chuột vào mục “Giao dịch tiền” trên thanh menu chính và nhấn chọn “Chuyển khoản nội bộ”

  • Tại màn hình “Chuyển khoản nội bộ”, quý khách thực hiện chuyển tiền từ tiểu khoản này sang tiểu khoản khác bằng cách nhấn chọn tiểu khoản cần chuyển tiền, tiểu khoản nhận tiền và nhập số tiền cần chuyển, sau đó nhấn “Gửi yêu cầu”

  • Tại màn hình xác nhận chuyển tiền, quý khách vui lòng kiểm tra thông tin và nhấn chọn “Xác nhận” để hoàn tất giao dịch hoặc chọn “Hủy” để dừng thao tác và đóng thông báo. Trường hợp quý khách chưa nhập OTP tại màn hình đăng nhập, hệ thống sẽ yêu cầu quý khách nhập mã OTP để xác nhận thực hiện giao dịch.

       

  • Sau khi hoàn tất giao dịch, quý khách có thể tra cứu thông tin các giao dịch chuyển khoản nội bộ theo khoảng thời gian cụ thể bằng cách nhấn chọn khoảng thời gian tra cứu ngay trên danh sách kết quả tại màn hình “Trạng thái chuyển khoản”
  • Quý khách có thể nhấn chọn “Tra cứu lại” để làm mới danh sách, hoặc chọn “Trích xuất dữ liệu” nếu để xuất và lưu trữ dữ liệu dưới dạng file excel.

Mobile

  • Để truy cập màn hình “Chuyển tiền nội bộ”, quý khách nhấn chọn mục “Dịch vụ”, sau đó chọn “Chuyển tiền nội bộ”

  • Tại màn hình “Chuyển tiền nội bộ”, quý khách thực hiện chuyển tiền từ tiểu khoản này sang tiểu khoản khác bằng cách nhấn chọn tiểu khoản cần chuyển tiền sau đó ấn chọn “Tiếp tục”

  • Tiếp đó, quý khách chọn tài khoản nhận và nhập số tiền muốn, sau đó ấn “Xác nhận”

  • Tại màn hình xác nhận giao dịch, quý khách vui lòng kiểm tra thông tin và nhấn chọn “Xác nhận” để hoàn tất giao dịch hoặc chọn “Hủy” để dừng thao tác và đóng thông báo.

                   

  • Sau khi hoàn tất giao dịch, quý khách có thể tra cứu thông tin các giao dịch chuyển tiền theo từng tiểu khoản ngay bên dưới màn hình “Chuyển tiền nội bộ”