22/02/2023 - 01:45

Đặt lệnh

Đặt lệnh

Web

  • Để truy cập màn hình “Đặt lệnh”, quý khách cần rê chuột vào mục “Giao dịch chứng khoán” trên thanh menu chính và nhấn chọn “Đặt lệnh”

  • Hệ thống sẽ chuyển đến màn hình đặt lệnh. Tại đây, quý khách có thể xem các thông tin cần thiết về mã chứng khoán cần mua (Độ sâu giá, giá khớp, chi tiết lệnh khớp)

  • Quý khách có thể lựa chọn tiểu khoản mua/bán chứng khoán bằng cách nhấn chọn vào từng tiểu khoản bên dưới. Nhập mã chứng khoán cần mua/bán, khi nhập một mã chứng khoán bất kì, hệ thống sẽ tự động tải các thông tin liên quan đến mã chứng khoán đó (biểu đồ, thông tin sâu giá, khớp lệnh, thông tin cơ bản) để hiển thị.

  • Quý khách có thể chọn giá và nhập khối lượng cần mua/bán của chứng khoán

  • Sau khi đã chọn/nhập giá muốn mua/bán, nhập đầy đủ thông tin cần thiết để mua/bán, quý khách tiến hành đặt lệnh bằng cách nhấn vào nút “Đặt lệnh mua” hoặc “Đặt lệnh bán”, hệ thống sẽ hiển thị một thông báo xác nhận lệnh, quý khách nhấn chọn “Đồng ý” để tiến hành đặt lệnh và qua bước tiếp theo hoặc chọn “Hủy” để đóng thông báo và hủy thao tác

  • Sau khi nhấn “Đồng ý” hệ thống sẽ mở một thông báo mới lên và yêu cầu bạn phải nhập mã OTP để xác nhận đặt mua/bán (Trường hợp quý khách chưa nhập OTP tại màn hình đăng nhập). Lưu ý: OTP đặt lệnh sẽ được ghi nhận trong phiên đăng nhập.

Mobile

  • Để truy cập màn hình “Đặt lệnh”, quý khách ấn chọn mục “Đặt lệnh” ở menu. Để đặt lệnh, quý khách nhập mã chứng khoán cần giao dịch, chọn tiểu khoản, nhập giá và khối lượng cần giao dịch, sau đó chọn mua/bán để đặt lệnh.

  • Sau khi đã chọn/nhập giá muốn mua/bán, nhập đầy đủ thông tin cần thiết để mua/bán, quý khách tiến hành đặt lệnh bằng cách nhấn vào nút “Mua” hoặc “Bán”, hệ thống sẽ hiển thị một thông báo xác nhận lệnh, quý khách nhấn chọn “Đồng ý” để tiến hành đặt lệnh và qua bước tiếp theo hoặc chọn “Hủy” để đóng thông báo và hủy thao tác

  • Sau khi nhấn “Đồng ý” hệ thống sẽ mở một thông báo mới lên và yêu cầu bạn phải nhập mã OTP để xác nhận đặt mua/bán (Trường hợp quý khách chưa nhập OTP tại màn hình đăng nhập). Lưu ý: OTP đặt lệnh sẽ được ghi nhận trong phiên đăng nhập.