29/01/2024 - 03:03

Báo cáo tỷ trọng

  • Web:

Để truy cập màn hình “Báo cáo tỷ trọng”, quý khách chỉ cần rê chuột vào mục “Quản lý tài sản” tại menu chính và nhấn chọn mục “Bảng kê tính lãi vay”

Sau đó, KH chọn tab “Báo cáo tỷ trọng”, hệ thống sẽ hiển thị màn hình báo cáo tỷ trọng cho quý khách

Tại đây quý khách có thể tra cứu sao kê giao dịch theo khoảng thời gian cần tra cứu

Để tra cứu lại thông tin, quý khách chỉ cần nhấn vào nút “Tra cứu lại” hệ thống sẽ tự động tra cứu lại thông tin sao kê giao dịch và hiển thị lên màn hình cho quý khách

Để trích xuất dữ liệu ra file, quý khách chỉ cần nhấn chọn vào nút “Trích xuất dữ liệu”, hệ thống sẽ trích xuất dữ liệu ra file excel cho quý khách.

  • Mobile

Để truy cập màn hình “Báo cáo tỷ trọng”, quý khách nhấn chọn mục “Dịch vụ”, sau đó chọn “Báo cáo tỷ trọng” tại mục Giao dịch tiền.

Sau khi nhấn chọn mục “Báo cáo tỷ trọng” hệ thống sẽ hiển thị báo cáo tỷ trọng cho quý khách. Tại đây quý khách có thể tra cứu báo cáo tỷ trọng theo khoảng thời gian cố định bằng cách nhấn chọn khoảng thời gian cần tra cứu

Khách hàng click để xem chi tiết tỷ trọng của từng mã theo thời gian.