22/02/2023 - 02:00

Thông báo

Thông báo

Web

  • Để xem thông báo, quý khách vui lòng click chuột vào biểu tượng hình chuông phí trên

  • Ngoài ra quý khách có thể chọn bộ lọc các loại thông báo: Tất cả, giao dịch lệnh, giao dịch tiền, tin nhắn

Mobile

  • Để xem thông báo, quý khách vui lòng click chuột vào biểu tượng hình chuông phí trên.

  • Ngoài ra quý khách có thể chọn bộ lọc các loại thông báo: Tất cả, giao dịch lệnh, giao dịch tiền