22/02/2023 - 01:53

Tổng quan tài sản

Tổng quan tài sản

Web

 • Để truy cập màn hình “Tổng quan tài sản”, quý khách chỉ cần rê chuột vào mục “Quản lý tài sản” tại menu chính và nhấn chọn mục “Tổng quan tài sản”

 • Sau khi nhấn chọn, hệ thống sẽ mở màn hình “Tổng quan tài sản” và hiển thị lên cho quý khách

 • Tại đây quý khách có thể xem được các thông tin chi tiết về tài sản của tài khoản hoặc theo từng tiểu khoản. Đồng thời hệ thống cũng hiển thị biểu đồ để quý khách có cái nhìn trực quan nhất về tài sản của mình
 • Để tra cứu tài sản của từng tiểu khoản, quý khách chỉ cần nhấn chọn tiểu khoản, hệ thống sẽ tự động tra cứu và cập nhật dữ liệu lên cho quý khách
 • Quý khách cũng có thể xem chi tiết “Tổng tài sản tiền”, “Tổng tài sản chứng khoán”,… bằng cách rê chuột vào mục (i) ngay bên cạnh, hệ thống sẽ hiển thị chi tiết từng loại tài sản….

 • Quý khách có thể tra cứu lại thông tin tài sản của mình bằng cách nhấn chọn vào nút “Tra cứu lại” bên cạnh các tiểu khoản. Hệ thống sẽ tự động tra cứu lại tất cả thông tin và cập nhật lên cho quý khách

 • Tại Tab “Chứng khoán” hệ thống sẽ hiển thị danh sách cổ phiếu mà tài khoản/tiểu khoản đang sở hữu cùng với các thông tin chi tiết về cổ phiếu đó, quý khách cũng có thể bán một cổ phiếu bất kì bằng cách nhấn nút “Bán” tại dòng cổ phiếu cần bán
 • Hệ thống sẽ tự động mở màn hình “Đặt lệnh”, quý khách chỉ cần nhập giá và các thông tin cần thiết để tiến hành bán cổ phiếu.

 • Tại Tab “Thông tin nợ” sẽ hiển thị các thông tin dư nợ của từng tiểu khoản/tài khoản cho quý khách

 • Khi chọn tiểu khoản ký quỹ hệ thống sẽ hiển thị thêm Tab “Tình trạng tài khoản” hiển thị các thông tin về tình trạng của tài khoản đó cho quý khách.

Mobile

 • Để truy cập màn hình Tổng quan tài sản, quý khách chọn mục “Tài sản” trên thanh menu chính
 • Quý khách có thể chọn ALL để xem tài sản tổng hoặc có thể chọn xem tài sản từng tiểu khoản

 • Quý khách có thể ấn chọn vào mã cổ phiếu để xem thông tin chi tiết cổ phiếu đang sở hữu và có thể ấn chọn nút “Đặt lệnh” để chuyển đến màn hình “Đặt lệnh”

 • Tại Tab “Tiền” sẽ hiển thị các thông tin chi tiết liên quan của từng tiểu khoản/tài khoản cho quý khách

 • Tại Tab “Thông tin nợ” sẽ hiển thị các thông tin dư nợ của từng tiểu khoản/tài khoản cho quý khách

 • Khi chọn tiểu khoản ký quỹ hệ thống sẽ hiển thị thêm Tab “Tình trạng tài khoản” hiển thị các thông tin về tình trạng của tài khoản đó cho quý khách.