22/02/2023 - 01:42

Đồ thị kỹ thuật

Đồ thị kỹ thuật

Web

  • Để mở màn hình “Đồ thị kỹ thuật”, quý khách rê chuột vào một đồ thị của sàn giao dịch ở màn hình “Bảng giá trực tuyến”, nhấn chọn nút “Phóng to”

  • Màn hình “Đồ thị kỹ thuật” sẽ được mở và hiển thị lên cho quý khách.Đồng thời quý khách có thể lựa chọn xem đồ thị của các chỉ số khác hoặc từng mã chứng khoán bằng cách nhập vào ô tìm kiếm

Mobile

  • Để mở màn hình “Đồ thị kỹ thuật”, quý khách có thể chọn vào chi tiết cổ phiếu hoặc chi tiết chỉ số thị trường. Sau đó, quý khách ấn chọn biểu tượng xoay màn hình để xem đồ thị kỹ thuật

  • Màn hình “Đồ thị kỹ thuật” sẽ được mở và hiển thị lên cho quý khách.Đồng thời quý khách có thể lựa chọn xem đồ thị của các chỉ số khác hoặc từng mã chứng khoán bằng cách nhập vào ô tìm kiếm