22/02/2023 - 01:44

Giao dịch khối ngoại

Giao dịch khối ngoại

Web

  • Để truy cập màn hình “Giao dịch khối ngoại” người dùng cần rê chuột vào mục “Phân tích thị trường” trên menu chính và chọn “Giao dịch khối ngoại”

  • Hệ thống sẽ chuyển đến màn hình “Giao dịch khối ngoại”