Trang chủYSflex Web – MobileHình thức nhận mã OTP

01. Hình thức nhận mã OTP1

YS-OTP
Web KH đã đăng ký hình thức xác thực YS-OTP trên thiết bị di động, thực hiện các bước sau...