22/02/2023 - 01:39

Danh mục khuyến nghị

Danh mục khuyến nghị

Web

  • Để xem các mã chứng khoán thuộc danh mục “Khuyến nghị”, quý khách vui lòng rê chuột vào menu Bảng giá trực  tuyến và nhấn chọn “Khuyến nghị”

  • Quý khách có thể gửi đánh giá khuyến nghị thông qua bình chọn số sao cho khuyến nghị

Mobile

  • Để xem các mã chứng khoán thuộc danh mục “Khuyến nghị”, quý khách vui lòng truy cập mục tin tức chọn “Khuyến nghị”