22/02/2023 - 02:00

Đăng nhập

Đăng nhập

Web

  • Để “Đăng nhập” vào hệ thống, người dùng nhấn vào nút “Đăng nhập” ở trên cùng phía bên phải

  • Hệ thống sẽ chuyển qua trang “Đăng nhập” để đăng nhập và thao tác với chức năng có trên hệ thống.

  • Nếu quên mật khẩu đăng nhập của mình, quý khách có thể dùng chức năng “Quên mật khẩu” để lấy lại mật khẩu đăng nhập. Để lấy lại mật khẩu, người dùng cần nhập đúng “Tên đăng nhập” và “Số điện thoại/Email” đăng nhập

  • Nếu là khách hàng mới, quý khách có thể tạo tài khoản tại mục “Tạo tài khoản”. Hệ thống sẽ điều hướng quý khách đến trang tạo tài khoản của công ty

Mobile

  • Truy cập ứng dụng YSflex, sau đó màn hình “Đăng nhập” sẽ xuất hiện để quý khách thực hiện đăng nhập vào hệ thống

 

  • Quý khách có thể đăng nhập bằng các hình thức:
    + Sử dụng mật khẩu đăng nhập:

Bước 1: Nhập thông tin Số tài khoản hoặc số điện thoại hoặc email hoặc CMND/CCCD (Số TK/Số ĐT/Email/CMND)

Bước 2: Nhập mật khẩu (icon  sẽ hỗ trợ ẩn hoặc hiện mật khẩu để Khách hàng kiểm tra)

Bước 3: Nhấn Đăng nhập

+ Sử dụng sinh trắc học (Face ID hoặc Touch ID): Hướng dẫn đăng ký sinh trắc học trên ứng dụng

Bước 1: Đăng nhập ứng dụng bằng  Số TK/Số ĐT/Email/CMND và mật khẩu đăng nhập

Bước 2: Truy cập mục Dịch vụ và bật ON Xác thực sinh trắc học

Bước 3: Nhập lại mật khẩu đăng nhập để đăng ký và bấm Xác nhận

Bước 4: Xác thực sinh trắc học được bật thành công, KH có thể login vào App bằng sử dụng Face ID/ Touch ID

  • Nếu quên mật khẩu đăng nhập của mình, quý khách có thể dùng chức năng “Quên mật khẩu” để lấy lại mật khẩu đăng nhập. Để lấy lại mật khẩu, người dùng cần nhập đúng “Tên đăng nhập” và “Số điện thoại/Email” đăng nhập

  • Nếu là khách hàng mới, quý khách có thể tạo tài khoản tại mục “Tạo tài khoản”. Hệ thống sẽ điều hướng quý khách đến trang tạo tài khoản của công ty