29/01/2024 - 02:57

Bảng kê tính lãi vay

  • Web

Để truy cập màn hình “Bảng kê tính lãi vay”, quý khách chỉ cần rê chuột vào mục “Quản lý tài sản” tại menu chính và nhấn chọn mục “Bảng kê tính lãi vay”

Hệ thống hiển thị màn hình “Bảng kê tính lãi vay” cho khách hàng

Tại đây quý khách có thể tra cứu sao kê giao dịch theo khoảng thời gian cần tra cứu.

Để tra cứu lại thông tin, quý khách chỉ cần nhấn vào nút “Tra cứu lại” hệ thống sẽ tự động tra cứu lại thông tin sao kê giao dịch và hiển thị lên màn hình cho quý khách

Để trích xuất dữ liệu ra file, quý khách chỉ cần nhấn chọn vào nút “Trích xuất dữ liệu”, hệ thống sẽ trích xuất dữ liệu ra file excel cho quý khách.

 

  • Mobile:

Để truy cập màn hình “Bảng kê tính lãi vay”, quý khách nhấn chọn mục “Dịch vụ”, sau đó chọn “Bảng kê tính lãi vay” tại mục Giao dịch tiền.

Sau khi nhấn chọn mục “Bảng kê tính lãi vay”, hệ thống sẽ hiển thị màn hình bảng kê cho quý khách. Tại đây quý khách có thể tra cứu bảng kê tính lãi vay theo khoảng thời gian cố định bằng cách nhấn chọn khoảng thời gian cần tra cứu

KH click chọn vào dòng Hợp đồng trên danh sách bảng kê để xem chi tiết thông tin lãi vay.