22/02/2023 - 01:38

Tải ứng dụng cho nền tải Android

Tải ứng dụng cho nền tải Android
  • Bước 1: Quý khách truy cập vào Chplay, tìm kiếm ứng dụng “YSflex”
  • Bước 2: Quý khách chọn “Tải về” để cài đặt ứng dụng
  • Bước 3: Cài đặt hoàn tất chọn icon biểu tượng ứng dụng để mở ứng dụng. Quý khách lưu ý chọn “Cho phép” ứng dụng gửi tin nhắn để nhận được thông báo YS-OTP, lệnh khớp, biến động số dư,…