22/02/2023 - 01:41

Thông tin chi tiết mã chứng khoán

Thông tin chi tiết mã chứng khoán

Web

  • Để mở màn hình thông tin chi tiết mã chứng khoán, quý khách nhấn chọn vào tên mã chứng khoán trên bảng giá trực tuyến hoặc bất kì màn hình nào có thể nhấp chọn vào tên mã chứng khoán.

  • Hoặc quý khách có thể tìm kiếm một mã chứng khoán cần xem chi tiết nhanh chóng bằng cách nhập mã chứng khoán cần tìm vào ô “Xem chi tiết mã” ở trên cùng

  • Hệ thống sẽ hiển thị một cửa sổ bao gồm các thông tin chi tiết của mã chứng khoán. Để đặt lệnh “Mua/Bán” mã chứng khoán đang xem chi tiết, quý khách chỉ cần nhấn vào nút “Mua” hoặc “Bán” phía trên, hệ thống sẽ tự động mở màn hình đặt lệnh lên cho quý khách

  • Để xem thông tin chi tiết chứng khoán ở dạng cơ bản, quý khách cần nhấn chọn nút “Cơ bản” bên cạnh, cửa sổ sẽ tự động tải thông tin liên quan đến mục cơ bản và hiển thị cho người dùng

Mobile

  • Để mở màn hình thông tin chi tiết mã chứng khoán, quý khách nhấn chọn vào tên mã chứng khoán trên bảng giá trực tuyến hoặc bất kì màn hình nào có thể nhấp chọn vào tên mã chứng khoán. Hoặc quý khách có thể tìm kiếm một mã chứng khoán cần xem chi tiết nhanh chóng bằng cách nhấn vào biểu tượng “Tìm kiếm” ở màn hình Thị trường và sau đó nhập mã chứng khoán quý khách muốn xem chi tiết.

  • Hệ thống sẽ chuyển đến màn hình hiển thị các thông tin chi tiết của mã chứng khoán bao gồm: thông tin tổng quan, đồ thị và đường MA cơ bản, thông tin giao dịch, thông tin tài chính, tin tức, sự kiện.