22/02/2023 - 01:54

Xác nhận lệnh

Xác nhận lệnh

Web

  • Để truy cập màn hình “Xác nhận lệnh”, quý khách thao tác các bước như mở màn hình “Tổng quan tài sản” và nhấn chọn mục “Xác nhận lệnh”

  • Sau khi chọn “Xác nhận lệnh”, hệ thống sẽ hiển thị màn hình “Xác nhận lệnh”

  • Tại đây quý khách có thể xác nhận từng lệnh hoặc xác nhận tất cả các lệnh bằng cách nhấn chọn vào nút “Xác nhận” tại lệnh cần xác nhận, hoặc nhấn chọn “Xác nhận tất cả” ở bên dưới
  • Sau khi nhấn chọn xác nhận hệ thống sẽ mở lên màn hình thông báo xác nhận lệnh với SHL cụ thể

  • Khi nhấn chọn “Xác nhận tất cả” hệ thống sẽ mở lên màn hình xác nhận lệnh theo khoảng thời gian đang tra cứu.

  • Sau khi xác nhận lệnh hoàn tất, hệ thống sẽ cập nhật trạng thái mới của các lệnh

Mobile

  • Để truy cập màn hình “Xác nhận phiếu lệnh”, quý khách nhấn chọn mục “Dịch vụ”, sau đó chọn “Xác nhận phiếu lệnh”

  • Hệ thống sẽ chuyển đến màn hình “Xác nhận phiếu lệnh”
  • Tại đây quý khách lựa chọn tiểu khoản và loại giao dịch “Chưa xác nhận” để hệ thống lọc những lệnh chưa được xác nhận

  • Tiếp đó quý khách có thể ấn chọn “Xác nhận tất cả” để xác nhận tất cả lệnh hoặc ấn chọn vào từng lệnh để xem chi tiết lệnh và xác nhận lệnh