22/02/2023 - 01:38

Danh mục chứng khoán

Danh mục chứng khoán

Web

  • Trên menu của bảng giá trực tuyến, hệ thống đã có sẵn các danh mục thuộc các sàn chứng khoán của thị trường

  • Quý khách chỉ cần rê chuột vào một sàn cụ thể và nhấp chọn để xem danh sách các mã chứng khoán thuộc sàn đó

  • Để tìm một mã chứng khoán một cách nhanh nhất, quý khách tiến hành click chuột vào ô “Nhập mã CK”, nhập một mã chứng khoán bất kì và nhấn Enter

  • Quý khách có thể lựa chọn kiểu trình bày loại giao dịch/ cơ bản để xem các thông tin chi tiết của từng loại