22/02/2023 - 01:56

Danh sách CK ký quỹ

Danh sách CK ký quỹ

Web

  • Để truy cập màn hình “Danh sách CK ký quỹ”, quý khách rê chuột đến mục “Tiện ích khác” chọn “Danh sách CK ký quỹ”

  • Sau khi nhấn chọn “Danh sách CK ký quỹ” hệ thống sẽ mở lên màn hình và hiển thị cho quý khách

  • Tại đây quý khách có thể tra cứu mã CK ký quỹ và tỉ lệ ký quỹ theo khoảng tỉ lệ phía trên, đồng thời cũng có thể trích xuất dữ liệu ra file excel để lưu trữ.