Trang chủYSflex Web – MobileQuản lý tài sản

01. Quản lý tài sản6

Tổng quan tài sản
Web Để truy cập màn hình “Tổng quan tài sản”, quý khách chỉ cần rê chuột vào mục “Quản lý...
Sao kê giao dịch
Web Để truy cập màn hình “Sao kê giao dịch”, quý khách chỉ cần rê chuột vào mục “Quản lý...
Xác nhận lệnh
Web Để truy cập màn hình “Xác nhận lệnh”, quý khách thao tác các bước như mở màn hình “Tổng...
Bán theo tỷ lệ
Web Để truy cập chức năng “Bán theo tỷ lệ”, quý khách vui lòng chọn mục “Quản lý tài sản”...
Bảng kê tính lãi vay
Web Để truy cập màn hình “Bảng kê tính lãi vay”, quý khách chỉ cần rê chuột vào mục “Quản...
Báo cáo tỷ trọng
Web: Để truy cập màn hình “Báo cáo tỷ trọng”, quý khách chỉ cần rê chuột vào mục “Quản lý...