01. Hướng dẫn tải ứng dụng2

Tải ứng dụng cho nền tảng IOS
Bước 1: Quý khách truy cập vào Appstore, tìm kiếm ứng dụng “YSflex” Bước 2: Quý khách chọn “Tải về”...
Tải ứng dụng cho nền tải Android
Bước 1: Quý khách truy cập vào Chplay, tìm kiếm ứng dụng “YSflex” Bước 2: Quý khách chọn “Tải về”...

02. Bảng giá trực tuyến4

Danh mục theo dõi
Web Để tạo Danh mục theo dõi, quý khách chỉ cần rê chuột vào ô “DM theo dõi”, sau đó...
Danh mục chứng khoán
Web Trên menu của bảng giá trực tuyến, hệ thống đã có sẵn các danh mục thuộc các sàn chứng...
Danh mục chứng quyền
Web Để xem các mã chứng quyền, quý khách chỉ cần rê chuột vào menu của Bảng giá trực tuyến...
Danh mục khuyến nghị
Web Để xem các mã chứng khoán thuộc danh mục “Khuyến nghị”, quý khách vui lòng rê chuột vào menu...

03. Thông tin chi tiết mã chứng khoán1

Thông tin chi tiết mã chứng khoán
Web Để mở màn hình thông tin chi tiết mã chứng khoán, quý khách nhấn chọn vào tên mã chứng...

04. Đồ thị kỹ thuật1

Đồ thị kỹ thuật
Web Để mở màn hình “Đồ thị kỹ thuật”, quý khách rê chuột vào một đồ thị của sàn giao...

05. Thông tin thị trường4

Phân tích thị trường
Web Để vào màn hình “Phân tích thị trường” người dùng cần rê chuột vào mục “Phân tích thị trường”...
Vốn hóa thị trường
Web Để truy cập màn hình “Vốn hóa thị trường”, quý khách chỉ cần rê chuột vào mục “Thông tin...
Thanh khoản thị trường
Web Để truy cập màn hình “Thanh khoản thị trường”, quý khách rê chuột vào mục “Phân tích thị trường”...
Giao dịch khối ngoại
Web Để truy cập màn hình “Giao dịch khối ngoại” người dùng cần rê chuột vào mục “Phân tích thị...

06. Giao dịch chứng khoán4

Đặt lệnh
Web Để truy cập màn hình “Đặt lệnh”, quý khách cần rê chuột vào mục “Giao dịch chứng khoán” trên...
Tra cứu thông tin quyền
Web Để truy cập màn hình “Tra cứu thông tin quyền”, quý khách rê chuột vào mục “Giao dịch chứng...
Thông tin quyền dự kiến
Web Để truy cập màn hình “Thông tin quyền dự kiến”, quý khách rê chuột vào mục “Giao dịch chứng...
Chuyển khoản chứng khoán
Web Để truy cập màn hình “Chuyển khoản chứng khoán”, quý khách rê chuột vào mục “Giao dịch chứng khoán”,...

07. Giao dịch tiền3

Chuyển khoản nội bộ
Quý Khách hàng có thể thực hiện chuyển khoản nội bộ giữa các tiểu khoản (01 – Tiểu khoản thường...
Ứng trước tiền bán
Web Để truy cập màn hình “Ứng trước tiền bán”, quý khách cần rê chuột vào mục “Giao dịch tiền”...
Yêu cầu rút tiền
Web Để truy cập màn hình “Yêu cầu rút tiền”, quý khách cần rê chuột vào mục “Giao dịch tiền”...

08. Quản lý tài sản4

Tổng quan tài sản
Web Để truy cập màn hình “Tổng quan tài sản”, quý khách chỉ cần rê chuột vào mục “Quản lý...
Sao kê giao dịch
Web Để truy cập màn hình “Sao kê giao dịch”, quý khách chỉ cần rê chuột vào mục “Quản lý...
Xác nhận lệnh
Web Để truy cập màn hình “Xác nhận lệnh”, quý khách thao tác các bước như mở màn hình “Tổng...
Bán theo tỷ lệ
Web Để truy cập chức năng “Bán theo tỷ lệ”, quý khách vui lòng chọn mục “Quản lý tài sản”...

09. Tiện ích khác4

Quản lý thông tin tài khoản ngân hàng
Web Để truy cập màn hình “Quản lý thông tin tài khoản ngân hàng”, quý khách rê chuột đến mục...
Danh sách CK ký quỹ
Web Để truy cập màn hình “Danh sách CK ký quỹ”, quý khách rê chuột đến mục “Tiện ích khác”...
Trung tâm nghiên cứu
Web Để mở trang Trung tâm nghiên cứu, khách hàng nhấn chọn mục “Trung tâm nghiên cứu” tại mục “Tiện...
Tư vấn
Web Để truy cập màn hình Tư vấn, khách hàng có thể thao tác như mở các màn hình khác...

10. Các chức năng liên quan4

Đổi ngôn ngữ
Web Để đổi ngôn ngữ cho hệ thống giao dịch, quý khách nhấn chọn vào mục “Ngôn ngữ” phí trên...
Đổi giao diện
Web Để đổi giao diện cho hệ thống giao dịch, quý khách vui lòng nhấn chọn vào mục “Giao diện”...
Gửi phản hồi
Web Để gửi phản hồi/ ý kiến về hệ thống, quý khách vui lòng ấn chọn mục “Phản hồi” Hệ...
Thông báo
Web Để xem thông báo, quý khách vui lòng click chuột vào biểu tượng hình chuông phí trên Ngoài ra...

11. Hình thức nhận mã OTP1

YS-OTP
Web KH đã đăng kí hình thức xác thực YS-OTP trên thiết bị di động, thực hiện các bước sau...