Trang chủXem danh sách cổ phiếu dựa trên đánh giá Stock Rating

20/03/2023 - 07:06

Xem danh sách cổ phiếu dựa trên đánh giá Stock Rating

BƯỚC 1: Nhấn vào thẻ Thị trường trên thanh công cụ.

BƯỚC 2: Chọn tab Tin thị trường >> Chọn Stock Rating.

BƯỚC 3: Xuất hiện danh sách cổ phiếu khuyến nghị được sắp xếp dựa theo điểm Stock Rating (mặc định).

Tại danh sách này, khách hàng có thể tuỳ chỉnh.

Danh sách cổ phiếu Mua, Bán, Nắm giữ hoặc Quan sát.